Test závislosti na nikotinu

Jak těžké bude pro vás projít fází odvykání? Jak silný budete mít absťák? Odpovědět vám pomůže tento Fagerströmův test závislosti na cigaretách.

Za každou odpověď, se kterou se ztotožníte, si přičtěte body v závorce. Na závěr je sečtěte.

Jak brzy po probuzení si zapálíte první cigaretu?

 • do 10 minut (3 body)
 • za 11–30 minut (2 body)
 • za 31–60 minut (1 bod)
 • po 60 minutách (0 bodů)

Je pro vás obtížné nekouřit tam, kde je kouření zakázáno?

 • ano (1 bod)
 • ne (0 bodů)

Které cigarety byste se nejméně rád vzdal?

 • první ráno (1 bod)
 • kterékoli jiné (0 bodů)

Kolik cigaret denně kouříte?

 • 0–4 (0 bodů)
 • 5–15 (1 bod)
 • 16–30 (2 body)
 • 31 a více (3 body)

Kouříte více během dopoledne?

 • ano (1 bod)
 • ne (0 bodů)

Kouříte i během nemoci, když musíte ležet v posteli?

 • ano (1 bod)
 • ne (0 bodů)

Součet bodů:

 • 0–1 bod: Žádná nebo velmi malá závislost na cigaretách/ nikotinu.

Patříte mezi příležitostné nebo slabší kuřáky a vaše závislost na nikotinu tudíž není silná. To ovšem neznamená, že váš kuřácký návyk není silný. Je hodně příležitostných kuřáků, kteří mají velké potíže přestat úplně kouřit. Návyk je obvykle silně spojen s jedním či dvěma spouštěcími faktory (alkohol, stres, společenská událost, setkání s konkrétní osobou, chvíle pro sebe před spaním, apod.). Nejedná se o fyzickou závislost, ale psychosociální návyk. S jeho překonáním dobře pomáhá kognitivně behaviorální přístup typu Easyway Allena Carra nebo online kurz Nový Dech.

 • 2–4 body: Střední závislost na cigaretách/ nikotinu.

Možná ještě nekouříte tak dlouho, každopádně ne tak intenzivně. Svou závislost si nejspíš uvědomujete, ale nepokládáte ji za silnou. Paradoxně ve vaší kategorii středně silného kuřáka může být odvykání nejtěžší, protože se potřebujete rovnoměrně vypořádat s fyzickou závislostí i psychosociálními návyky. Oboje bude u vás hrát podstatnou roli, včetně toho, že i nějaká část vaší osobnosti je identifikovaná s kuřákem. Jak hladký bude mít vaše odvykání průběh, bude závist na tom, jak silně pozitivní motivační náboj se vám podaří vytvořit v momentě rozhodnutí a típnutí poslední cigarety. Silně ukotvená a opravdu pozitivní motivace je to, co vás dokáže přenést přes kritické chvíle v průběhu odvykání. Někdy i úplně automaticky. Dlouhodobá podpora 90 dní po poslední cigaretě, kterou nabízí online kurz Nový Dech, je právě k tomu vytvořená. Nejste v tom sami a máte se o co opřít.

 • 5–10 bodů: Silná závislost na nikotinu.

Nejspíš kouříte již dlouhý čas a intenzivně a máte pocit, že odvykání proto bude pekelně těžké. Nebojte, nemusí to tak být! Těžký kuřáci, kteří kouří krabičku denně a více, jsou zejména závislí na nikotinu a už netrpí tolik psychosociální závislostí. Je to paradoxní, ale fakt, že si zapalujete téměř kdykoliv a kdekoliv, kde to jde, a s kýmkoliv to je možné, přetrhává pouto mezi kouřením a konkrétními situacemi. Na vás potom je udělat silné rozhodnutí a tlustou čáru za kuřáctvím, které prostupovalo celý váš život, a projít absťákem, jeho příznaky mohou být ve vašem případě nepříjemné. Pokud víte, že máte silné abstinenční příznaky a mohli by vaše rozhodnutí nekouřit zviklat, pak doporučuji zvážit užívání léku Champix  (terapie vareniklinem, který blokuje nikotinové receptory v mozku a kuřák již nemá požitek z cigarety). Používání náhradní nikotinové terapie formou žvýkaček, náplastí a podobných náhražek považuji za nesmysl (podloženo statistikami). O kombinaci užití Champixu a kognitivně behaviorální terapie typu Nový Dech (která vám pomůže změnit náhled na sebe jako na kuřáka a vytvořit si silnou vnitřní motivaci nekouřit) jsem psal v tomto článku.

Upozornění: Tento test je pouze orientační a jeho výsledek může být zkreslený. Například člověk, který si  zapálí svou první cigaretu až po obědě při šálku kávy, si v testu přičte 0 bodů hned u tří otázek. Zároveň se ale může jednat o člověka, který stihne do večera vykouřit celou krabičku, případně i víc, pokud půjde do společnosti. Pak se s největší pravděpodobností jedná o silně až těžce závislého kuřáka, což se ve výsledku testu nemusí odrazit.

Pokud se chcete poradit o své závislosti nebo konzultovat nejvhodnější postup pro odvykání, kontaktujte mě.

Tomáš Kramár