Strach, který nekuřák nezná

Být kuřákem není vůbec lehký úděl. Kuřáci v sobě nesou břímě různých strachů jen proto, že jsou kuřáky. Strachů, které nekuřáci neznají. Jsou to strachy spojené s kouřením a strachy spojené s představou, že kouřit přestanu.

Strachy negativně poznamenávají každého člověka. Jsou nezdravé, jsou paralyzující, jsou stresující, snižují imunitu. Je veskrze možné, že za vysokou nemocností kuřáků (kuřáci jsou o 30-50% častěji nemocní než nekuřáci) stojí i vliv jejich strachu.

Tady je 10 nejvýraznějších strachů, které znají jen kuřáci:

 

1) Strach, že mi dojdou cigára

Častý stresující strach je vyvoláván myšlenkou, že mi dojdou cigára v ten nejméně vhodný okamžik, kdy si nebudu moct sehnat další. Mnohým kuřákům taková situace úplně zkazí náladu, upadnou do naštvanosti, podrážděnosti, deprese. Mohou tak zkazit sobě i svému okolí dovolenou, výlet, večírek, posezení s rodinou, oslavu narozenin… Ale běžně se to stane doma v noci, kdy leckterý kuřák pak neváhá dojet si do nonstopu nebo na pumpu pro svou dávku.

Man with Cigarettes (clipping path included)

2) Strach z rakoviny plic

Mnohem drsnější a drásavější je strach kuřáka z toho, že ve finále přeci jen onemocní. Že dostane rakovinu, rozedmu plic či jakoukoli jinou z těch bolestivých, pomalých, zhoubných nemocí. Že bude umírat předčasně a pomalu. Tato myšlenka je natolik nepřijatelná, že většina kuřáků ji úspěšně vytěsňuje do podvědomí, vědomě si tento strach nepřizná, ale je v něm a pomalu ho sžírá. Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti závažných onemocnění je tento strach nadmíru oprávněný, a čím déle a více kuřák kouří, tím více sám cítí zdravotní následky kouření a není s to už nadále tento strach držet pod pokličkou.

 

3) Strach, že moje děti začnou kouřit kvůli mně

Kuřáci, kteří jsou zároveň rodiči a kteří nepatří do těch 10-15% kuřáků, kterým je jedno, že kouří a nikdy nepomysleli na to, že by měli přestat, tito kuřáci trpí strachem z toho, že na základě jejich špatného vzoru začnou kouřit i jejich děti. Strach z viny. Oprávněný strach, protože děti kuřáků začínají kouřit mnohem častěji než děti nekuřáků.

 

4) Strach přiznat si, že jsem závislý

Já že jsem drogově závislý? Já a narkoman? No dovolte!?! Toto je automatická okamžitá reakce většiny kuřáků. Přece nejsou v jednom pytli spolu s těmi feťáky, narkomany, alkoholiky… Ale pravda je ta, že jsou. Jestli jste závislí na kouření, jestli kouříte každý den a máte nutkavou touhu si zapálit, když delší dobu nekouříte, jste závislí na nikotinu. Diagnóza s mezinárodním označením F17. Strach přiznat si závažnost situace pak způsobuje neochotu nechat si pomoct.

 

5) Strach si říct o pomoc

To přeci zvládneš, je to jen hloupý zlozvyk. Tak zní častá rada nekuřáků, ale i bývalých kuřáků. Kvůli těmto dobře míněným radám, které plynou z neznalosti drogového mechanismu nikotinu, pak kuřák absolvuje svůj další neúspěšný pokus přestat kouřit.

Většině kuřáků se prostě nedaří svépomocí přestat navždy kouřit. A protože se stydí přiznat, že nemají na to přestat kouřit sami, stydí se říct si o pomoc, mají zároveň velký strach, že přestat kouřit sami nezvládnou. Vždyť už to nezvládli dříve, nebo to nezvládli jejich známí či kamarádi.

za každou tajemnou zatáčkou

 

6) Strach ze selhání

Strach z toho, že opět selžu, že se mi nepodaří přestat kouřit, je z hlediska psychických dopadů možná ten nejhorší z kuřákových strachů. Každá zkušenost selhání a později také každé „rozhodnutí nepřestat“ (tedy potlačení touhy přestat kvůli nedostatku sebedůvěry a odvahy) má za následek postupné fatální snižování sebeúcty, sebevědomí a sebedůvěry. A samozřejmě vede k tomu, že kuřák vytěsňuje svou touhu nekouřit a přesvědčí sebe i své okolí o tom, že nechce přestat, protože kouří rád.

 

7) Strach z absťáku

Strach z absťáku nastupuje vesměs až blízko před přestáním kouření, aby to ještě pokud možno na poslední chvíli zvrátil. Tento strach je postavený na celospolečenském mýtu, že přestat kouřit je těžké, protože je doprovázeno silnými a velmi nepříjemnými abstinenčními příznaky. V médiích se často mluví o martyriu, procházení si peklem, třesení, pocení, apod. Když si budete myslet, že to k tomu patří, tak to k tomu patřit bude. Váš strach z absťáku vám vyvolá silné abstinenční příznaky a potvrdí tak sám sebe. A ve finále možná způsobí, že raději zase začnete kouřit.

 

8) Strach z ochuzení o to dobré, co vám kouření dává

Pravděpodobnost toho, že se vám podaří přestat kouřit úspěšně, tedy navždy, se výrazně snižuje, pokud přestanete kouřit jen tak silou vůle, že se rozhodnete potlačit v sobě vše, co vás vede ke kouření. Protože máte v sobě spoustu iluzí o tom, za jakých okolností a v čem vám cigarety skutečně pomáhají (uklidnění, když přijdou velké nervy, stres, krize, hádka), budete mít velký problém si nezapálit, až k nějaké takové extrémně vypjaté situaci dojde. Třeba i po letech nekouření.

Podobně má spousta kuřáků strach, že se nebude umět bez cigaret uvolnit ve společnosti, na večírku, odvázat se a rozveselit. Že už budou navždy tak trochu posmutnělí, ochuzení.

 

9) Strach, že budu muset změnit zvyky

Hodně metod, jak přestat kouřit, namlouvá kuřákům, že mají změnit své zvyky, své chování. Místo kávy pít čaj, nechodit do hospody, alespoň nějakou dobu, zkrátka vyvarovat se situací, které spouští touhu po cigaretě. To je bohužel špatná rada, protože v odvykajícím kuřákovi jen zvyšuje stres a tedy i potřebu/touhu si zapálit. Tyto techniky změny chování a zvyků se uplatňují právě tehdy, když odvykající kuřák nepochopil, že mu kouření nic dobrého nedává, když na obětní oltář spolu s cigaretou musí obětovat i spoustu s ní spojených „dobrých“ aktivit.

Při správném způsobu přestávání kouřit nemá kuřák na svých zvycích pokud možno nic měnit jen kvůli tomu, že byly spojené s kouřením. Exkuřák si naopak tyto situace vědomě vychutnává a nechává se jimi posilovat.

 

10) Strach, že přijdu o přátele

Na stejném principu funguje také strach, že přestáním kouřit přijdu o přátele-kuřáky. Nebo dokonce že se mi přátelé-kuřáci vysmějí, že mě budou lámat zpátky ke kouření. Pokud by se to stalo, pak je to jen důkaz, že droga jménem nikotin je silnější než vaše přátelství, a další důvod k tomu, přestat kouřit.

 

A samozřejmě můžete doplnit další a další strachy. Anebo je radši opusťte. Nežijte ve strachu, který nekuřáci neznají. Přestaňte kouřit metodou, která tyto strachy vědomě rozpouští. Přestaňte kouřit snadno a s radostí. Absolvujte online trénink Nový Dech. Více informací najdete na www.novydech.cz